Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.

Общи условия

Уважаеми посетители!

Този раздел на nargileto.bg урежда взаимоотношенията между вас в качеството ви на посетител, потребител на този сайт и (или) клиент (наричан за краткост Потребител по-нататък) и неговия собственик, търговското дружество ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД.

Моля запознайте се внимателно с тях, тъй като те касаят вашите интереси!

 

Ползването на сайта и услугите на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД, предоставяни чрез него под каквато и да е форма означава, че Потребителя се е запознал с настоящите общи условия за ползване и ги е приел!

С помощта на сайта www.nargileto.bg и посредством него ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД извършва търговска дейност и предоставя на Потребителя цялата налична информация за продуктите и услугите предлагани от него, както и възможности за направа на поръчки по електронен път и доставка на предлаганите продукти и услуги. Сайтът предоставя и персонализирана информация (защитена посредством парола) на Потребителите, които са се регистрирали. Регистрираният потребител има достъп до информацията, която е въвел в процеса на регистрация и може да я променя. Регистрираните потребители имат достъп до информация за всички поръчки направени от тях, както и информация за персонални и групови отстъпки, точки, купони и други маркетингови инструменти, когато и ако такива съществуват и са валидни.
ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД е юридическо лице, извършва дейност и предлага стоки и услуги на територията и в съответствие със законите на Република България. Обслужването на поръчки от други страни, както и доставки извън рамките на България може да бъде отказано, ако това по някакъв начин противоречи на законите на съответната държава и (или) на българските.

Конфиденциалност на данните (лични данни):     ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД  гарантира конфиденциалност на данните, декларирайки, че използва данни на потребителите на сайта (www.nargileto.bg) и клиентите на компанията, които могат да се определят, като лична информация за тях, в съответствие със ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Личните данни се ползват от компанията за целта, за която са предназначени: установяване на контакт и комуникация с клиента във връзка с дейността за обработка на поръчки, доставки и плащане и издаване на документи – фактури, протоколи и др.. Подробна информация за политиката на компанията в това отношение посетете страницата „ЛИЧНИ ДАННИ“

Събиране на данни за трафика и cookies: При посещения на страницата ни се събира информация, която включва домейн и/или IP адрес, референтен URL, данни за използваните платформа и браузър, време на престой в сайта, страници, които са били посетени, ключови думи, използвани при търсене, както и други подобни параметри. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез тракери на външни доставчици на услуги, като например Google Analytics и др. Съвкупната информация за трафика, не дава възможност посетителите на сайта да бъдат идентифицирани или да бъде установен контакт с тях. Анализа на тези статистически данни може да се използва, за оптимизиране на работата на страницата.
Бисквитки - Cookies са данни, които сайта ни изпраща към браузъра на Потребителя, а браузъра съхранява тази информация в системата му. Cookies позволяват уебсайта ни да запомни информацията за индивидуални предпочитания при неговото ползване. Например, ако Потребителят избере подредбата на продуктите в продуктовия ни каталог да става възходящо по цена, те ще бъдат визуализирани по този начин от неговия браузър до излизането на Потребителя от прозореца на браузера (при временни cookies), или до момента, в който Потребителя деактивира или изтрие тези cookies. Болшинството Потребители използват cookies, защото те подпомагат лесната навигация, но някой предпочитат да ги деактивират. Нашият сайт използва cookies. За коректната му работа е необходимо cookies да бъдат активирани в браузърът на Потребителя. Cookies не съдържат повече информация, отколкото Потребителя предлага. Те не могат да извлекат информация от твърдия диск, нито да изпратят лични данни или друга информация от компютъра на Потребителя.

 

 Цени на стоки и документи:    Обявените на сайта цени са в български лева с включен ДДС за единица стока. Цените на продуктите не включват стойността на разходите за доставка, наложен платеж, когато има такива и не е посочено изрично друго. Разходите, свързани с доставката са посочени в „Доставка”. Цените на продуктите не включват таксите и комисионните, на банките и (или) операторите на електронния разплащания с карти и банкови преводи.
ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ може да променя цените по всяко време без да дължи предизвестие. В случай на промяна в цените по време на обработка на потвърдена от служител на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ поръчка, Потребителят заплаща цената на която е поръчал. ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД издава финансово счетоводни документи за всяка реализирана поръчка в съответствие с българското законодателство, както и гаранционни документи, когато продуктите имат гаранция.

Поръчки / съгласие за покупка, доставки на стоки и услуги, заплащане:  
Търговските взаимоотношения между Потребителя и ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД започват в момента, когато потребителя изпрати поръчка към компанията, а именно: след регистрация - попълване и изпращане на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с настоящите общи условия за ползване и натискане на бутона „КУПИ СЕГА”.

Обработка на поръчки:
Стартирането на обработката и изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фирмата се запознае с нея. В случаите, когато поръчка е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работното време, обработката на поръчката стартира на следващия работен ден.

Опаковка и транспорт:
ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да подготви и опакова стоките поръчани от Потребителя във вид подходящ за транспортиране с куриерска услуга и с нужните за целта документи. Компанията може да застрахова пратките за нейна сметка, но не е задължена да прави това във всички случаи. Потребителя може да изиска застраховка на поръчаната стока за негова сметка. В случаите, когато пратката е застрахована за сметка на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД и пратката бъде загубена от куриера без да са настъпили форсмажорни обстоятелства, които застраховката не покрива ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да изпрати пратка повторно. В случаите, когато пратката не е застрахована ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ не носи отговорност за повреди и щети настъпили по време на транспорта от куриер или трети лица. ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ не носи отговорност при забавяне на доставка по вина на куриер или трети лица, но се задължава да уведоми Потребителя в случаите, когато получи информация за такова забавяне. Потребителя има право да поиска съдействие от ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ за установяване статуса на пратката по време на транспорта от куриера.

Приемане на пратка:
Потребителят получава пратката от куриер на посочения от него адрес или в най-близкия офис на куриера. Освен от товарителницата на куриера и фактура, стоката може да се придружава от други документи (касова бележка, приемо-предавателен протокол). Потребителят трябва да провери целостта на пратката и при видими белези за повреда, нарушаване целостта на опаковката или други проблеми, да изиска протокол за проблем с пратката, подписан от куриера.

Експедиране:
ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се ангажира да предаде на куриер (доставчик) за доставка поръчаната стока до 1 работен ден, считано от получаването на поръчката в случай, че поръчката е с наложен платеж, или след получаване на плащане в случаите, когато плащането се извършва по електронен път или посредством банков превод. При невъзможност да бъде спазен този срок или невъзможност поръчката да бъде изпълнена, ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да уведоми Потребителя за това максимално бързо, но не дължи обезщетения и неустойки под никаква форма. В случай, че Потребителя е получил писмено уведомление от ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ, че поръчката не може да бъде експедирана в посочения по-горе срок, той има право да откаже поръчката, ако уведоми писмено ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ за това си решение преди поръчката да бъде експедирана (предадена на куриер) без да дължи обезщетения и неустойки по никакъв начин. В случай, че Потребителя откаже поръчка по тази причина и по този начин, а междувременно е направено плащане по нея ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да възстанови плащането за отказаната поръчка (или частта от нея), чрез банков превод по сметката на направилия плащането, нареден не по-късно от два работни дни след получаване на плащането или уведомлението за отказ (което е получено последно във времето).

Отказ от получаване на пратка, доставени продукти и услуги: Съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителя (ЗЗП), и в съответствие с него Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на 14 дни без да дължи неустойки и обезщетения, считано от момента на получаване на стоката, който се установява по документите на куриерската компания, чиито услуги са ползвани за извършване на доставката и / или посредством приемо-предавателен протокол или друг счетоводен документ. В случай на отказ от договор стоката се връща във вида в който е получена. Стоката (стоките) не трябва да бъдат с нарушена цялост, работоспособност или външен вид, по тях не трябва да има видими драскотини и следи от употреба. Опаковката (опаковките) трябва да бъдат във вида, в който са получени – с нарушена цялост, да не липсват опаковки и елементи от тях, и елементи от окомплектовката на продукта. В случаите, когато Потребителя е упражнил правото си по чл.55 от ЗЗП и в съответствие с него, ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД се задължава да възстанови на заплатената стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

Потребителят има право да откаже да приеме доставка на поръчана стока, без да дължи обезщетение за това в следните случаи:
- Цената на стоката е различна от договорената в поръчката;
- По вина на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ е извършена доставка на различен от поръчания продукт;
- Стоката е повредена в следствие на транспортирането. В този случай клиентът е длъжен да поиска издаване на констативен протокол от куриера, който удостоверява нанесените щети и да уведоми за това представител на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ .
ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ има право да откаже изпълнените на поръчка без да дължи за това неустойки и обезщетения в следните случаи:
- Потребителят е посочил непълна, невярна, неточна, безсмислена, подвеждаща информация за телефон, адрес или лични данни, които не позволяват да се установи връзка с него, да бъде изпълнена доставка или да бъдат издадени счетоводни документи. В такъв случай ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ не е задължен да уведоми Потребителя за отказа си да изпълни поръчка;
- При липса или изчерпване на наличностите на определен продукт и невъзможност той да бъде доставен в разумни срокове. В този случай ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане;
- При установяване на проблем с точността, верността и коректността на информацията за продукта , на базата на която е направена поръчката, независимо от причината, поради която е допуснато това несъответствие. В този случай ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане.

 

Рекламации и Допълнителна информация:    Потребителят има право на рекламации. Рекламации за закупени от ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД продукти се приемат, ако са направени своевременно, като компанията се ангажира с вписването им в регистър на рекламации, според член 127, ал.2 от ЗЗП.

Потребителят има право да поиска допълнителна информация за продуктите и услугите на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД. Информация за компанията и данни за кореспонденция с нея са предоставени, съответно на страницата „Контакти”.

Ограничения при ползване на сайта www.nargileto.bg:  
Името на интернет адреса (домейна и прилежащите му под домейни), както и информацията публикувана на тях (текст, изображения, мултимедия и др.) са собственост на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД. Потребителят, след приемане на настоящите общи условия за ползване има право да ползва информацията за сайта за собствени нужди и за нетърговски цели. Ползването на информацията и материалите от сайта за други цели може да става само след писменото съгласие от ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД.
Всякакви промени по сайта и начина на използването му, както и умишлени действия и опити за възпрепятстване на нормалното му функциониране от страна на Потребител са в противоречие с настоящите общи условия за ползване, могат да накърнят интересите на ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД и в този смисъл са незаконни.
Потребителят няма право да използва сайта, нито да свързват неговото име и (или) името на компанията, както и материалите, публикувани на него под каквато и да е форма за разпространение на материали и извършване на действия, които:
- имат противозаконно, порнографско, опозоряващо, вулгарно, оскърбително, заплашително, невярно, подвеждащо, подтикващо към или изразяващо верска нетърпимост съдържание;
- представляват чужда интелектуална собственост и (или) авторско право, незаконно придобита информация или такава, която накърнява материални и (или) нематериални интереси на трети страни и лица;
- противоречат на законите и на общоприетите норми за общуване и комуникация във всичките им форми;
- посредством високи технологии и софтуер (включително вируси) целят злоумишлени действия за придобиване или контрол над чужда информация и (или) водят до накърняване на материални и (или) нематериални интереси на трети страни.

Актуализация, редакция и промяна:       ЕМ ДАБЪЛЮ ЕЙЧ ООД може да актуализира, редактира и променя тези общи условия по всяко време, без да дължи никому предупреждение или уведомление за това.

Последна Актуализация: 09.07.2015 г.